สปอตรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สปอตโฆษณา งดเหล้าเข้าพรรษา (ฟิล์ม รัฐภูมิ)
Job : สปอตโฆษณา โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา  (2007)
Client :   กรมควบคุมโรค
Agency :  Amwork  Co.,Ltd.
Voice :  ฟิล์ม รัฐภูมิ  โตคงทรัพย์ , เผ่าเทพ อรรถไกวัลวที
Copy Writer : ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Studio : Super Attraction Media (SAM)
Mixdown  : เผ่าเทพ อรรถไกวัลวที