คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

คำขวัญวันผู้ใหญ่แห่งชาติ (อีก 364 วันที่เหลือ) “ผู้ใหญ่ไทย ต้องใส่ใจศึกษา เพื่อนำพาเด็ก ๆ ไปสร้างชาติที่มั่นคง”

ผมว่าคำขวัญวันเด็ก เป็นภาพสะท้อน ความคาดหวังที่ผู้ใหญ่มีในตัวเด็ก อย่างคำขวัญปีไหน บอกว่า ให้สามัคคี ก็พอเชื่อได้ว่า พวกผู้ใหญ่ไม่ค่อยสามัคคีกันนั่นเอง ปีนี้บอกว่า ให้ใส่ใจศึกษา อาจเพราะพวกผู้ใหญ่เรา ชักจะไม่ค่อยศึกษาอะไรเพิ่มเติม และมีแนวโน้มจะถดถอย ไม่ค่อยเรียนรู้ ไม่ปรับตัวกับสิ่งใหม่ ๆ

ผมว่าการใส่ใจศึกษา อาจไม่ได้หมายถึง ต้องเรียนเพิ่ม-เรียนให้สูงตามระบบ แต่ยุคนี้มันอาจแปลได้ว่า เราไม่ได้ฉุกคิด เราไม่ได้ตระหนัก ไม่ได้ปรับปรุงให้มากพอ เพราะความรู้ เรียนกันตลอดชีวิต ทั้งจากการสังเกต ปรับตัว ถามไถ่ และใส่ใจ ยุคนี้เราเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายดายมากในเกือบทุกด้าน ถือเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่ทุกคนจะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกัน เราคงไม่สามารถผลักภาระของชาติ ไปอยู่ที่เด็กได้อย่างเดียว

เพราะบางที กว่าพวกเขาจะโต ชาติเราจะมีปัญหามากเกินไป ที่จะทำให้มั่นคงได้อย่างใจ

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment