บางแง่คิด จากครูถึงครู

“ครูยุคนี้ และยุคต่อ ๆ ไป ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท เปลี่ยนบริบท ต้องรู้ตัวว่าเราไม่ใช่คนสำคัญอีกต่อไปแล้ว เราไม่ใช่คนที่รู้มากที่สุด ไม่ใช่คนที่ถูกที่สุดแล้ว แต่ต้องปรับตัวเป็นคนชี้แนะ ต้องรู้จักเปรียบเทียบเรากับคนอื่น เพื่อจะได้พัฒนาตนเอง รู้จักเปรียบเทียบศิษย์กับคนอื่น เพื่อจะหาวิธีพัฒนาเขาได้ ต้องเปรียบเทียบการศึกษาไทยกับชาติอื่น ๆ เราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหน จะก้าวต่อไปอย่างไร เมื่อครูทั้งหลายสามารถปฏิบัติได้อย่างที่ว่านี้ ก็เชื่อเหลือเกินว่า การศึกษาของไทยเราจะพัฒนาต่อไปได้อย่างรวดเร็ว”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment