ศุกร์ สุก สุข

ศุกร์ สุข สุก สกาวเหมือนดาวศุกร์
สุข ศุกร์ สุข ไม่ทุกข์ สุขที่ฝัน
ศุกร์ สุข สุก บ่มนานหอมหวานพลัน
ศุกร์ สุข สุข ทั่วกัน วันสุขเรา!

/หมี

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment