โครงการ ลูกค้า สถานะ +
ชุดนิทรรศการ ENVOCC วางแผน-เตรียมการ
EnvOcc Virtual Interactive Event หมิว วางแผน-เตรียมการ
ป้องกันเด็กจมน้ำ วางแผน-เตรียมการ
เลือกตั้งเทศบาลโคกสูง งานระหว่างทำ
วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำออนไลน์ หมิว งานระหว่างทำ
Mee Portfolio ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
My Life System ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
วิดีโอกาชาด 4 หมอไข่ เสร็จสมบูรณ์
A+ System คุณเอ๋
่สร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา(จำลอง) พี่ประเชิญ วางแผน-เตรียมการ
ครบรอบ 100 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ หมอไข่ วางแผน-เตรียมการ
V Do Creation Website น้ำ งานระหว่างทำ
Cynclyn System ซีดี งานระหว่างทำ
สะล้อคำ จ่ายตลาด น้ำ งานระหว่างทำ
Salorkham System น้ำ งานระหว่างทำ
Supachai dot net ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
Tayama Festival คุณโจ ส่งมอบงาน
Client’s App System ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
กิจกรรม อสม. หมอไข่ งานระหว่างทำ
อบรมการปฐมพยาบาล ศุภชัย พยัคฆนิธิ เสร็จสมบูรณ์
LPT Company Profile คุณหมุย ส่งมอบงาน