โครงการ ลูกค้า สถานะ +
HumWithMe Version 2 June Osti วางแผน-เตรียมการ
NotJust Website ศุภชัย พยัคฆนิธิ วางแผน-เตรียมการ
พลกรัง อาจารย์ต้อม งานระหว่างทำ
Mee Portfolio ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
My Life System ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
ฮักกาแฟ.com น้ำ เสร็จสมบูรณ์
วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำออนไลน์ หมิว เสร็จสมบูรณ์
ชุดนิทรรศการ ENVOCC เสร็จสมบูรณ์
EnvOcc Virtual Interactive Event หมิว เสร็จสมบูรณ์
ป้องกันเด็กจมน้ำ หมิว เสร็จสมบูรณ์
วิดีโอกาชาด 4 หมอไข่ เสร็จสมบูรณ์
มาดามหมิว หมิว วางแผน-เตรียมการ
ฮักกาแฟ น้ำ งานระหว่างทำ
V Do Creation Website น้ำ งานระหว่างทำ
ครบรอบ 100 ปี สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ หมอไข่ เสร็จสมบูรณ์
Cynclyn System ซีดี งานระหว่างทำ
สะล้อคำ จ่ายตลาด น้ำ งานระหว่างทำ
Salorkham System น้ำ งานระหว่างทำ
Supachai dot net ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
Tayama Festival คุณโจ ส่งมอบงาน
Client’s App System ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
กิจกรรม อสม. หมอไข่ งานระหว่างทำ
อบรมการปฐมพยาบาล ศุภชัย พยัคฆนิธิ เสร็จสมบูรณ์
LPT Company Profile คุณหมุย ส่งมอบงาน
เลือกตั้งเทศบาลโคกสูง อาจารย์ต้อม เสร็จสมบูรณ์