โครงการ ลูกค้า สถานะ +
Tayama คุณโจ้ งานระหว่างทำ
My Life System ศุภชัย พยัคฆนิธิ งานระหว่างทำ
อบรมการปฐมพยาบาล ศุภชัย พยัคฆนิธิ เสร็จสมบูรณ์
Salorkham System น้ำ งานระหว่างทำ
Supachai dot net ศุภชัย พยัคฆนิธิ วางแผน-เตรียมการ
MCD Voice คุณเอ๋ งานระหว่างทำ