ความรัก

หลายคนเสาะแสวงหา และหวังพบนิยามอันแท้จริงของคำ ๆ หนึ่ง
ซึ่งเมื่อคำนี้ อยู่เดี่ยว ๆ เราเชื่อกันว่า มันมีพลัง สร้างสรรค์และสวยงาม

แต่หากพอมารวมกับคำอื่น ที่มักมาด้วยเป็นของแถม
เช่น ความคาดหวัง ความยึด ความอยาก มันก็กลายเป็นพลังในการทำลาย และนำมาซึ่งความทุกข์

แต่ถ้าได้ประกอบรวม กับอีกกลุ่มคำ
เช่น ความปรารถนาดี การแบ่งปัน ความเสียสละ ความชื่นชมยินดี และความเข้าใจ

เมื่อนั้นคำนี้ กลับสงบ เย็น และอบอุ่นไปได้พร้อมกัน

คนเรา วุ่นวายทั้งสุขและทุกข์ มายาวนาน ก็เพราะคำนี้ นี่แหละนะ …

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment