น่าอ่าน
(10/12/2020 – 08:12)

บทสรุป จาก World Economic Forum 2020..
(ภาพแรก)​.. ในอีก 5 ปีข้างหน้า 2025.. คนทำงานทั่วโลก ประมาณครึ่งหนึ่งจะต้องถูก Reskill เนื่องจาก core skill ที่ต้องใช้ในการทำงานเปลี่ยนไปมากกว่า 40% ของ skill เดิม..
แปลว่า คนทำงานทุกคนจากนี้ไปต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว.. ใครเรียนรู้ไม่ได้ ปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง.. มีสิทธิตกงาน หรือไม่ก้าวหน้า
..
(ภาพ 2) . อีก 5 ปีข้างหน้า สัดส่วนของ Automation ในการทำงานจะเพิ่มขึ้นอีกจากตอนนี้ อยู่ราว 33% ของงานกลายเป็น 47% ของงาน
.. แปลว่า งานเดิมที่เคยใช้คนทำจะหายไป และทดแทนด้วย Automation อย่าคิดว่าเป็นส่วนของ robot ในการผลิต.. แต่จะเป็น เทคโนโลยี​เข้ามาทำแทนคน ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดการตรวจสอบ ในการทำงาน
..
(ภาพ 3) .. ดังนั้น คนทำงาน จะต้องทำงานในหน้าที่อื่น ใช้ skill ใหม่ ซึ่งต้องเรียนรู้ .. 10 skills ที่คนทำงานจำเป็นต้องมีเพิ่มมากขึ้นใน อีก 5 ปีข้างหน้า
1. การคิดวิเคราะห์​ และให้เกิดนวัตกรรม
2. การวางกลยุทธ์​ และสร้างการเรียนรู้​
3. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
4. การคิด และวิเคราะห์​ปัญหาเชิงลึก
5. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์​ และแหวกแนว
6. ความเป็นผู้นำ และมีอิทธิพลต่อสังคม
7. การใช้ เทคโนโลยี​ในการติดตาม และควบคุมงาน
8. การออกแบบเทคโนโลยี​ และการเขียนโปรแกรม
9. การปรับตัวได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และรับมือความเครียดได้ดี
10. ความมีเหตุผล​ คิดอย่างมีแบบแผน ในการรับมือกับปัญหา
..
บางทักษะใหม่เอี่ยม ไม่เคยมีมาก่อน..เช่นข้อ 2 การสร้างการเรียนรู้ ในการทำงาน ไม่ใช่แค่ส่งไปนั่งเรียน หรือมีคนมาสอนงาน แต่ต้องมีการออกแบบมาอย่างดี ในเกิด Experience ในการเรียนรู้ เพื่อสร้างพฤติกรรม​ และวัฒนธรรมขององค์กร
ครึ่งหนึ่งเป็นทักษะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา รับมือกับการทำงาน แต่ก็ต้องการในเชิงลึกมากขึ้น คิดวิเคราะห์ยิ่งกว่าเดิม.. ทักษะในการจัดการคน การดูแลอารมณ์​ที่เคยแยกเป็นเรื่องๆ ก่อนหน้านี้ ถูกรวบเข้าไปรวมกันอยู่ใน ข้อ 6, 9 และ 10
.. คนทำงานที่เป็นผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้า.. ต้องมีให้ครบทั้ง 10 อย่าง ถึงจะสร้างการแข่งขัน และสร้างผลงานที่ดีได้.. (ใครทำไม่ได้เตรียมโดนดอง หรือกระเด็นจากตำแหน่ง)​
.
(ภาพ 4).. ตำแหน่งงานใน อีก 5 ปีข้างหน้า จะเกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ … 10 ตำแหน่งงานที่จะหายไปส่งผลกระทบกับคนราว 85 ล้านคนทั่วโลก และ 10 ตำแหน่งงานใหม่ กำลังเป็นที่ต้องการอีก ราว 97 ล้านคน..
.. แปลว่า อีก 5 ปีข้างหน้า ธุรกิจยังต้องการคนทำงานมากขึ้น แต่เป็นตำแหน่งงานใหม่ เกี่ยวกับเทคโนโลยี​เพิ่มขึ้น.. คนในตำแหน่งงานเดิม จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ข้ามมาทำในตำแหน่งงานใหม่ได้มากแค่ไหน.. ใครที่กำลังจะเริ่มเข้าเรียน หรือมองหาความก้าวหน้าในการทำงาน ก็ต้องพาตัวเองไม่อยู่ในฝั่งตำแหน่งงานใหม่ ที่มีความต้องการสูง ถ้ายังอยู่ในฝั่งที่กำลังหมดความต้องการ.. ก็ได้แค่รอวันตกงานเท่านั้น..
.. จากงานวิจัยพบว่า การย้ายฝั่งจาก 10 ตำแหน่ง ที่กำลังจะหายไป มาสู่ตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการนั้น.. ใช้เวลาเรียนรู้ อย่างจริงจัง เพียง 2-6 เดือน เท่านั้น ขึ้นกับพื้นฐานเดิมของแต่ละบุคคล..
..
เวลาอีก 5 ปี จากนี้ ไม่ใช่เวลาที่นานมากนัก เราจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วอีกมากมาย… ใครปรับตัวได้เร็ว ก็รอด และอาจจะเป็นดาวรุ่ง..
ใครปรับตัวไม่ทัน.. รอวันอับเฉา ได้เลย..
..
#ปรับตัวเพื่อไปต่อ
..

Source : .. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/infographics-e4e69e4de7

Referral. : https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/


|