ระบบเพื่อแต่ละ User
(04/12/2020 – 23:45)

ให้ User เข้ามาใช้งานได้ ในเงื่อนไขที่เรากำหนดขึ้น
เช่น ของซ๊ดี จะมีระบบ เรียน
ถ้าของผู้หญิง เมนูสุขภาพจะมีการบันทึกรอบเดือนเป็นต้น


My Life System

|