ระบบคำนวณเงินผิดพลาดอีกครั้ง หลังจากมีการแก้ไขตาราง
(30/11/2020 – 23:06)

คิดว่าผลกระทบของการคำนวณ เกิดจากการย้ายค่าตำแหน่งของตาราง
ดีว่า Backup เอาไว้ก่อนทำการแก้ไข


My Life System

|