ระบบล่ม ต้อง Restore กลับมา แล้วคีย์ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 12:00
(30/11/2020 – 19:03)

สาเหตุน่าจะเป็นปรับโครงสร้างแบบฟอร์ม ทำให้ระบบการคำนวณเงินเข้าออกทั้งหมดผิดพลาด


My Life System

|