การ Backup ด้วย Snapshot ใช้ได้
(01/12/2020 – 10:05)

ส่วนที่ต้องปรับแก้แบบ Manual คือ ค่า Setting ของแบบฟอร์มที่จะ point มาที่ domain เดิม เนื่องจากต้องระบุ https://ชื่อโดเมน


My Life System

|