หุงข้าว ครั้งที่ 1
(22/06/2021 – 18:28)

ทดสอบว่าข้าว 5 ก.ก. จะหุงได้กี่ครั้ง


|