การ Backup ด้วย Snapshot ใช้ได้
(01/12/2020 – 10:05)

ส่วนที่ต้องปรับแก้แบบ Manual คือ ค่า Setting ของแบบฟอร์มที่จะ point มาที่ domain เดิม เนื่องจากต้องระบุ https://ชื่อโดเมน


My Life System

|

ระบบล่ม ต้อง Restore กลับมา แล้วคีย์ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 12:00
(30/11/2020 – 19:03)

สาเหตุน่าจะเป็นปรับโครงสร้างแบบฟอร์ม ทำให้ระบบการคำนวณเงินเข้าออกทั้งหมดผิดพลาด


My Life System

|

ระบบคำนวณเงินผิดพลาดอีกครั้ง หลังจากมีการแก้ไขตาราง
(30/11/2020 – 23:06)

คิดว่าผลกระทบของการคำนวณ เกิดจากการย้ายค่าตำแหน่งของตาราง
ดีว่า Backup เอาไว้ก่อนทำการแก้ไข


My Life System

|

คนละครึ่ง (แม่แอ๋ว)
(20/11/2020 – 18:22)

006990066364349


|

Features
(27/11/2020 – 17:25)

เอกสารนำเสนอ proposal


Client’s App System

|

Redirect Different Site
(25/11/2020 – 13:01)

Redirect to a different site#
To redirect to a different website, you can add this conditional statement directly in the ‘Redirect to URL’ text field.

http://[if 25 equals=”Option 1″]site-a.com[/if 25][if 25 equals=”Option 2″]site-b.com[/if 25][if 25 equals=”Option 3″]site-c.com[/if 25]


|

#เฮลิคอปเตอร์
(24/11/2020 – 01:47)

?????


|

แอมมี่
(21/11/2020 – 00:01)

ชัยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์
กสิกร 575 2 07882 5


|

เปลี่ยนสไตล์ปุ่มควบคุม
(20/11/2020 – 00:09)

ตามลิงค์


My Life System

|

ซ่อนบันทึกย่อ
(19/11/2020 – 17:27)

ทำระบบถ้าเลือก rich text ให้บันทึกย่อ หายไป แต่สำเนาตัวเองไปอยู่ใน rich text


My Life System

|