วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม
08:34 บันทึก : บอมมีอาการไอ +
08:32 บันทึก : บอมมีอาการไอ +
08:28 เข้าห้องน้ำ : ล้างหน้า, แปรงฟัน +
02:11 บันทึก : บอมมีอาการไอ +
02:08 บันทึก : บอมมีอาการไอ +
01:54 บันทึก : บอมมีอาการไอ +
01:48 บันทึก : บอมมีอาการไอ +
00:18 สุขภาพ : +
20/10/2021 23:40 เข้าห้องน้ำ : แปรงฟัน, อาบน้ำ, สระผม +
20/10/2021 21:00 กิน : ขนมปังกรอบ +
20/10/2021 20:22 บันทึก : บอมมีอาการไอ +
20/10/2021 19:20 กิน : โค๊ก ขนมปังกรอบ ทิวลี่ +
20/10/2021 19:00 กิน : ข้าว ลาบทอด น้ำพริกลงเรือ +
20/10/2021 19:00 สุขภาพ : +
20/10/2021 17:38 ค่าใช้จ่าย : ครัวคุณวัฒน์ +
20/10/2021 17:30 อื่น ๆ : พาบอมเดินเล่น +
20/10/2021 17:25 อื่น ๆ : หุงข้าว +
20/10/2021 16:38 งานบ้าน : ซักผ้า +
20/10/2021 16:15 ค่าใช้จ่าย : น้ำแข็ง +
20/10/2021 15:57 บันทึก : ถ่่ายเอกสาร +