วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม
21/11/2021 17:15 ค่าใช้จ่าย : น้ำแข็ง +
21/11/2021 16:00 กิน : ข้าวคะน้าหมูกรอบ ไข่ดาว +
21/11/2021 15:47 ค่าใช้จ่าย : Google Drive +
21/11/2021 15:42 ค่าใช้จ่าย : อาหารตามสั่งนายชัย +
21/11/2021 13:56 สุขภาพ : +
21/11/2021 13:36 ค่าใช้จ่าย : KFC +
21/11/2021 12:00 ค่าใช้จ่าย : เป๊บซี่ น้ำแข็ง +
21/11/2021 11:40 กิน : กาแฟ +
21/11/2021 11:17 ทำงาน : บันทึกเสียงโค้งสุดท้าย +
21/11/2021 09:58 เข้าห้องน้ำ : หนัก +
21/11/2021 09:05 อื่น ๆ : พาบอมเดินเล่น +
21/11/2021 08:35 ค่าใช้จ่าย : กาแฟสด +
21/11/2021 08:34 กิน : กาแฟสด +
21/11/2021 08:32 อื่น ๆ : เปิดร้าน +
21/11/2021 08:17 เข้าห้องน้ำ : ล้างหน้า, แปรงฟัน +
21/11/2021 07:33 เติม-โอนเงิน : โอนจาก KrungSri +
20/11/2021 23:55 เข้าห้องน้ำ : แปรงฟัน, อาบน้ำ, สระผม +
20/11/2021 22:00 งานบ้าน : ทิ้งขยะ +
20/11/2021 21:00 กิน : ยำปลาดุกฟู +
20/11/2021 20:00 กิน : ข้าว ผัดผัก ยำแหนมสด +