วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม Supachai dot com
23/10/2020 14:13 กิน : ข้าว ไข่ต้ม 2 ฟอง น้ำพริกกุ้ง +
23/10/2020 14:06 เข้าห้องน้ำ : เบา +
23/10/2020 13:59 งานบ้าน : กวาดบ้าน +
23/10/2020 13:40 อากาศ : +
23/10/2020 13:29 งานบ้าน : ซักผ้า +
23/10/2020 13:26 สุขภาพ : +
23/10/2020 13:20 กิน : กาแฟ ถั่วลิสง มะม่วง 3 ชิ้น +
23/10/2020 13:19 งานบ้าน : อื่น ๆ +
23/10/2020 13:00 อื่น ๆ : หุงข้าว +
23/10/2020 09:32 โทรศัพท์ : (130 นาที) +
23/10/2020 08:38 โทรศัพท์ : (22 นาที) +
23/10/2020 08:34 สุขภาพ : เจ็บริมฝีปากด้านบน เจ็บปีกจมูกขวา (เป็นสิว) แก้มขวา ข้างจมูก +
23/10/2020 08:28 อื่น ๆ : เปิดร้าน +
23/10/2020 08:15 อากาศ : +
23/10/2020 08:13 บันทึก : Wpdatatables Link +
23/10/2020 08:13 เข้าห้องน้ำ : เบา, ล้างหน้า, แปรงฟัน +
23/10/2020 08:04 สวดมนต์ : ทำวัตรเช้า +
23/10/2020 08:02 ตื่น : +
23/10/2020 05:19 เข้าห้องน้ำ : เบา +
23/10/2020 01:31 นอน : +