วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม
03/10/2020 15:48 กิน : นิสชินคัพนูดเดิล +
03/10/2020 15:18 กิน : ถั่วลิสง +
03/10/2020 14:51 กิน : ก๋วยจั๊บ pepsi +
03/10/2020 14:17 อื่น ๆ : สั่ง 7-11 +
03/10/2020 14:05 อื่น ๆ : ดูซีรีย์ +
03/10/2020 13:20 ทำงาน : ระบบบันทึกรายการซื้อ (30 นาที) +
03/10/2020 13:00 กิน : กาแฟ ถั่วลิสง +
03/10/2020 12:58 งานบ้าน : ล้างจาน +
03/10/2020 09:58 โทรศัพท์ : (140 นาที) +
03/10/2020 09:30 อื่น ๆ : ดู YouTube +
03/10/2020 08:55 สุขภาพ : ท้องไส้ปั่นป่วน แน่นหน้าอกเล็กน้อยเหมือน แก๊สในกระเพาะเยอะ +
03/10/2020 08:38 อื่น ๆ : Amazon ตัดเงินจาก TrueMoney +
03/10/2020 08:32 อื่น ๆ : เปิดร้าน +
03/10/2020 08:20 เข้าห้องน้ำ : ล้างหน้า, แปรงฟัน +
03/10/2020 07:59 ตื่น : +
03/10/2020 05:54 เข้าห้องน้ำ : เบา +
03/10/2020 02:07 นอน : +
03/10/2020 01:45 เข้าห้องน้ำ : เบา, แปรงฟัน +
03/10/2020 00:35 กิน : ชา +
03/10/2020 00:20 เข้าห้องน้ำ : อาบน้ำ, สระผม +