วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม
19/11/2021 23:05 กิน : กล้วยหอม +
19/11/2021 21:23 กิน : เต้าหู้ทอด +
19/11/2021 21:00 สุขภาพ : +
19/11/2021 19:40 กิน : ข้าว ผัดผัก โค๊ก ขนมปังเนย แฮม +
19/11/2021 18:49 ค่าใช้จ่าย : ขนมบ้านแม่ศรี +
19/11/2021 18:47 ค่าใช้จ่าย : คลังพลาซ่า +
19/11/2021 18:46 เติม-โอนเงิน : โอนจาก KTB +
19/11/2021 18:16 อื่น ๆ : หุงข้าว +
19/11/2021 16:18 กิน : ข้าวคลุกกะปิ +
19/11/2021 15:54 สุขภาพ : +
19/11/2021 14:49 สุขภาพ : +
19/11/2021 13:44 ค่าใช้จ่าย : อิ่มอร่อยบุฟเฟต์โคราช +
19/11/2021 13:31 เข้าห้องน้ำ : หนัก +
19/11/2021 12:13 ค่าใช้จ่าย : เป๋าตังซีดี +
19/11/2021 11:54 ค่าใช้จ่าย : เป๊บซี่ น้ำแข็ง +
19/11/2021 10:45 งานบ้าน : ห้องพระ +
19/11/2021 10:30 บันทึก : จัดแจกันร้านแม่แอ๋ว +
19/11/2021 10:16 ทำงาน : แก้ไขเพิ่มเติม +
19/11/2021 09:20 อื่น ๆ : พาบอมเดินเล่น +
19/11/2021 09:11 ค่าใช้จ่าย : 3BB +