วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม
02/01/2021 09:51 ทำงาน : ตัดเมนู Zoom ใน List +
28/12/2020 11:53 ทำงาน : ทดสอบ XTheme +
27/12/2020 13:38 ทำงาน : แก้ขนาด modal ในหน้า list activities +
26/12/2020 14:09 ทำงาน : เปลี่ยนการแก้ไขวันที่ เป็น Modal +
25/12/2020 12:21 ทำงาน : ระบบการแก้ไขวันที่ เวลา ในหน้าแสดงรายการ แบบ Modal +
24/12/2020 22:24 ทำงาน : ระบบ inline edit +
24/12/2020 09:50 ทำงาน : ระบบการนอน และตื่น +
23/12/2020 23:19 ทำงาน : ติดตั้ง Site สำรองข้อมูลที่ newnormalcontest.xyz +
19/12/2020 12:44 ทำงาน : ปรับหน้าแรก ส่วน Todo +
19/12/2020 09:16 ทำงาน : ปรับปุ่มควบคุม กิจกรรมการกิน +
18/12/2020 16:21 ทำงาน : ระบบการกินใหม่ ให้ search หารายการอาหาร +
14/12/2020 09:30 ทำงาน : เพิ่มสัญลักษณ์ให้กับการตั้งค่าการปลุก ในส่วน Todo List +
14/12/2020 06:53 ทำงาน : ปรับการแสดงผล การเตือนประจำวัน +
13/12/2020 11:18 ทำงาน : ระบบจับเวลา 15 นาที +
12/12/2020 17:01 ทำงาน : กลับมาใช้ Wordpress 5.5.3 เวอร์ชั่นก่อนหน้าแทน 5.6 ดูจะทำงานช้า +
12/12/2020 16:50 ทำงาน : Wordpress 5.6 มีัีปัญหากับ Plugin Lightbox ที่ใช้ +
12/12/2020 15:33 ทำงาน : ทดสอบการใช้ Theme Custom Strap +
12/12/2020 13:28 ทำงาน : Update Live Canvas 1.8.3 +
08/12/2020 20:04 ทำงาน : ปรับปรุงแบบฟอร์ม project +
08/12/2020 13:25 ทำงาน : ปรับระบบการแสดงผลใน List หลัก +