วัน-เวลา บันทึกกิจกรรม
04/11/2020 18:11 โทรศัพท์ : ตามงานถ่ายภาพ +
01/11/2020 10:39 บันทึก : บัญชีธนาคารคนเขียน perspective +
01/11/2020 10:37 ทำงาน : เลือกรูปภาพให้ไปทำ artwork Link +
30/10/2020 13:01 บันทึก : รวมภาพ tayama Link +
30/10/2020 11:30 เดินทาง : กลับบ้านโคราช (80 นาที) +
30/10/2020 10:05 ทำงาน : ประชุมงาน +
30/10/2020 08:35 เดินทาง : ไป tayama เขาใหญ่ +
28/10/2020 20:33 โทรศัพท์ : นัดหมาย พี่ประเชิญ 9:30 +
28/10/2020 17:40 โทรศัพท์ : นัดหมายวันศุกร์ +
28/10/2020 17:30 โทรศัพท์ : นัดหมาย การทำงาน +
26/10/2020 22:45 ทำงาน : Update Perspective Link +
26/10/2020 18:25 โทรศัพท์ : บรีฟ โบชัวร์ แผ่นพับ +
26/10/2020 18:19 โทรศัพท์ : โบชัวร์ แผ่นพับ บรีฟบาส +
26/10/2020 13:39 โทรศัพท์ : โบชัวร์ แผ่นพับ +
26/10/2020 13:33 โทรศัพท์ : เตรียมการคร่าว ๆ เรื่องกำหนดนัด +
26/10/2020 13:30 โทรศัพท์ : โบชัวร์ แผ่นพับ +
25/10/2020 11:36 ทำงาน : ให้คุณโอแก้ไขแบบ +
23/10/2020 17:15 ทำงาน : ภาพ Perspective แก้ไขครั้งที่ 2 Link +
22/10/2020 08:35 โทรศัพท์ : เรื่องแก้ perspective +
19/10/2020 16:44 ทำงาน : โอนเงินมัดจำ 5000 บาทให้คุณโอ +