Happy Chinese New Year 2018

สุขสันต์ตรุษจีน

วันนี้ ตั้งใจมั่น ความสุขสันต์ บันดาลดล
ตรุษจีน มาอีกหน ทั่วทุกคน สุขอุรา
ตรุษไหน ก็ตรุษนั้น ไม่ต่างกันในคุณค่า
ให้รู้วันเวลา ล้วนผ่านมา แล้วผ่านไป 

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to
Close Panel