การประกวดคลิปวิดีโอ ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด 19

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สปอตประชาสัมพันธ์ New Normal Contest
Job : โปสเตอร์การประกวดคลิปวิดีโอ ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด 19
Client :  กองโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Agency :  Siridee Co.,Ltd.
Project Director :  ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Creative   :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Graphic Designer : Bas Workplus