การประกวดคลิปวิดีโอ ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด 19

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Job : การประกวดคลิปวิดีโอ ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด 19
Client :  กองโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Agency :  Siridee Co.,Ltd.
Project Director :  ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Creative  / Video Editor / Voice :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ