สปอตรณรงค์ป้องกันไฟป่า

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ไฟป่า...สาเหตุและการป้องกัน
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันป้องกันได้
ทำอย่างไรเมื่อประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า
ร่วมกันหยุดไฟป่า
Job : สปอตรณรงค์ป้องกันไฟป่า
Client :   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
Agency :  Dream In Co.,Ltd..
Voice :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ    ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Copy Writer : ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Mixdown  : ศุภชัย พยัคฆนิธิ