Friends

Friends
สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ภายในใจ ไม่เคยลืมไปในชีวิตเรา
ในวันเวลามีเรื่องราว ยังจดยังจำทุกครั้งคราว
เมื่อก่อนที่เราผ่านมาด้วยกัน

ผ่านคืนและวันไม่เคยเดียวดาย 
รับรู้ในใจไม่เคยจะหวั่น 
เมื่อเรามีเราอยู่เคียงกัน นั่นแหละคือส่ิงที่ผูกพัน
ต่อเติมความฝันและกำลังใจ

วันที่อ่อนล้า เวลาทีเงียบเหงา เพื่อนพาให้เราพ้นมันไป
เมื่อวันใดเจอเรื่องเลวร้าย จะหนักสักเพียงไหน
เราจะฝ่ามันไปให้สุดฝัน

นี่แหละคือเพื่อนแท้ เก็บอยู่ในใจนี้  วันเวลาดีดี  ที่มีกัน
อาจจะต่างกันในความคิด ต่างกันในความฝัน
แต่รักของเพื่อนนั้นไม่ต่างไป

ผ่านคืนและวันมานานเพียงใด 
รับรู้ในใจว่ายังมีกัน และกัน  บนทางที่เดินไปตามฝัน
จะเก็บเรื่องราวความผูกพัน ความเป็นเพื่อนนั้นไม่มีวันตาย

Demo : แคมเปญ "สิงห์กีตาร์ตามหาสิงห์เนื้อร้อง"  
Compose & Arrange : ชาตรี คงสุวรรณ
Lyrics &  Vocal  : ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Mixdown  : เผ่าเทพ อรรถไกวัลวที 

(ไม่ได้รางวัลนะครับ แต่ภูมิใจ เพราะมีพี่โอม ชาตรี เป็น Hero ด้านดนตรีมาตลอด)