สืบสาน รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
Event  : สืบสาน รวมใจ ไทยเป็นหนึ่ง
Client :  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
Agency :  The Dream In Co.,Ltd.
Project Director  : ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Project  Coordinator : นิษฐา ตุลวรรษนะ
Creative / Media Director : ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Event Organizer Team : Work Plus