เวทีมอบรางวัล การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)
Job : เวทีมอบรางวัล การป้องกันการจมน้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี (MERIT MAKER)
Date :  3 มีนาคม 2565
Venue : ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  กระทรวงสาธารณสุข
Client :  กองป้องกันการบาดเจ็บ    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Agency :  Siridee Co.,Ltd.
Project Director :  ศรุดา อธิคมสุขธัญญา
Creative  / Video Editor / Voice :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ