ประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก จ.หนองคาย (2562)

สำนักงานจังหวัดหนองคาย

สรุปผลการดำเนินงาน

Job : งานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก จังหวัดหนองคาย (2562)
Client :  สำนักงานจังหวัดหนองคาย
Agency :  Idea Maker Ltd.
Project Director / Producer : วชิระ ตราชู
Co Producer :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Art Director : ปุณณ์ธนชัย ม่วงประกาย
Media Maker / Presentation : ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Backstage : ไฉไลทีม
Light & Sound System  : DPS Sound & Light