ประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก จ.หนองคาย

สำนักงานจังหวัดหนองคาย

สปอตประชาสัมพัันธ์ (30 วินาที)

สกู๊ปประชาสัมพัันธ์  (30 วินาที)

Job : งานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก
Client :  สำนักงานจังหวัดหนองคาย
Agency :  Idea Maker
Project Director / Producer : วชิระ ตราชู
Co Producer  :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Art Director : ปุณณ์ธนชัย ม่วงประกาย
Backstage : ไฉไลทีม
Light & Sound System  : DPS Sound & Light
Video Team : Udon Cable 

สกู๊ปประชาสัมพัันธ์  (4:30 นาที)