รัชฎาและณพงศ์

เพลงในงานมงคลสมรส คุณรัชฎา และ คุณณพงศ์ ณ นคร
รัชฎาและณพงศ์
Job  :เพลงในงานมงคลสมรส คุณรัชฎา และ คุณณพงศ์ ณ นคร
Client :   คุณรัชฎา และ คุณณพงศ์ ณ นคร
Agency  : Breakthrough Creative Group Co.,Ltd.
Lyrics & Compose / Vocal  : ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Arrange & Mixdown  : เจริญชัย กาญจนพิบูลย์