ลองใช้ไทยสุข (ThaiSook)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สปอต ลองใช้ไทยสุข
เสียงตามสาย - วิธีใช้งานจุดบริการคัดกรองสุขภาพ
Job : ลองใช้ไทยสุข / วิธีใช้งานจุดบริการสุขภาพ
Client :  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
Agency :  Siridee Co.,Ltd.
Project Director : ศรุดา   อธิคมสุขธัญญา
Copy Writer / Voice / Mixdown : ศุภชัย พยัคฆนิธิ