เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัดแพร่
Job : เทศกาลวิสาขบูชา และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ
Client :  สำนักงานจังหวัดแพร่
Agency :  The Dream In
Project Director / Producer : นิษฐา ตุลวรรษนะ
Co Project Director :  ศุภชัย พยัคฆนิธิ
Support Team : ศรีสมพร ชุมภู สาภินันท์ ส่องแสงจันทร์